LEPicture1
DES20150512 101806

ПАРТНЕРИ

*Оваа веб страница е овозможена со поддршка од американскиот народ преку Агенцијата на САД за меѓународен развој (УСАИД) во рамките на проектот на УСАИД за Граѓанско учество во Македонија. Содржината е одговорност на Асоцијацијата за едукација Младиинфо Интернационал и не ги изразува ставовите на УСАИД или Владата на Соединетите Американски Држави.