Конститутивен состанок

 Состанок со засегнати страни

Студиска посета во Сараево

Тренинг за градење капацитети – Мрежа на младински банки Македонија

 Втор тренинг за градење капацитети – Мрежа на младински банки Македонија

 Второ пленарно заседание на Мрежата на младински банки Македонија