Доколку сакате да дознаете повеќе за Мрежата на Младински банки – Македонија, ви препорачуваме да ги прочитате следните документи:

СТАТУТ

Македонска верзија од Стаутот на Мрежата на младински банки Македонија.

 

ONE PAGER

Краток опис за проектот.

 

TWEAK

Краток промотивен текст.

 

What is a Youth Bank?

Кратка презентација за моделот на младински банки.