Средба помеѓу Општина Новаци, ЦЕФЕ Македонија и Инова лаб

Средба помеѓу Општина Новаци, ЦЕФЕ Македонија и Инова лаб

Остварена средба со претставници од општина Новаци, ЦЕФЕ Македонија и партнерската организација Инова лаб. Целта на состанокот беше да се разгледаат заклучоците и препораките од првиот тренинг за градење капацитети…

Read More