Latest News Za Slajder 1 Slika

Конститутивен состанок на Мрежата на младински банки Македонија

Горди сме што можеме да споделиме со вас дека успешно ја формиравме Мрежата на младински банки Македонија! Младиинфо Интернационал заедно со CEFE Macedonia – ЦЕФЕ Македонија Poraka Nova, Youth Alliance, Youth Council Prilep -Младински Совет Прилеп, предводени од нашите партнери Fondacija Mozaik од Босна и Херцеговина и со користење на нивното знаење и искуство го донесовме концептот на иновативни младински банки во Македонија!